Konsultacje

DORADZTWO METODYKI TRENINGU

Treningi dla wszystkich grup wiekowych, treningi rehabilitacyjne , układanie mezocykli treningowych, makro cykli półrocznych, rocznych, pomoc przy wyjściu ze  stagnacji rozwoju mięśniowego, mezocykle odchudzające, redukujące tkankę tłuszczową, masujące, siłowe, wytrzymałościowe. Programy treningowe uzupełniające okresy przygotowawcze w innych dyscyplinach sportowych. Podstawowe informacje dotyczące zasad i metod treningów  oraz dokładne omówienie poszczególnych ćwiczeń.

POMIARY

Pomiary antropometryczne, strukturalne, wydolnościowe, siłowe, zapis i archiwizowanie danych .Analiza wynikowa składu ciała taka jak : tkanka tłuszczowa, masa mięśniowa, poziom wody, podstawowa przemiana materii, współczynniki BMI,ponadto  testy sprawności  siłowej, wytrzymałościowej, tętno, ciśnienie, cechy motoryczne ,progu przemiany beztlenowej i prędkość PPB

DIAGNOZOWANIE, ANALIZA I PODSUMOWANIE EFEKTÓW

Propozycje progresu rozwijającego efekt treningowy. Działania po przez metody treningowe ,rodzaje wykonywanych zbiegów oraz edukację żywieniowo- suplementacyjną  .  Określanie czasowe planowanego efektu za pomocą wykresów postępów treningowych  uzyskanych w odpowiednich cyklach pomiarowych. Omówienie stanu faktycznego osoby pod kątem zdrowotnym, zagrożenia  (dotyczy osób otyłych, chorych), zdiagnozowanie problemu niedowagi ,nadwagi , otyłości ,stagnacji rozwoju , wyliczenie nadwagi/niedowagi  w kg tkanki tłuszczowej z wyliczeniem nadmiaru zmagazynowanych kkcal. Określenie stanu obecnego sylwetki porównując do idealnych proporcji ciała, omówienie wyników wszystkich współczynników strukturalnych takich ja podstawowa przemiana materii ( PPM-wiekowy), współczynnik talia , BMI-w punktach tabelarycznych, współczynnik proporcji ciała, współczynnik siłowy.

PROPOZYCJE DIETETYCZNE

Omówienie podstawowych zasad diety zbalansowanej , podstawy edukacji żywieniowej ,założenia do diety wymaganej , diety odchudzające , ułożenie diety sportowej z wyliczeniem planowanego spadku lub wzrostu wagi.

PROPOZYCJE SUPLEMENTACJI

Ułożenie poprawnej suplementacji włączając ją do diety, doradztwo w suplementacji szczegółowej w sportach wyczynowych, suplementacja szczegółowa dla osób z nadwagą i problemami zdrowotnymi, omówienie skuteczności i działania suplementacji, dobór produktów pod względem jakości, ceny, potrzeb i zaawansowania  technologicznego